Privacy verklaring - Green at the Office

Green at the Office

Privacy verklaring

Green at the office is een merk van KRINKELS Greencare NV, met als maatschappelijke zetels te, Auguste Reyers Laan 80,1030 Brussel, België worden hier verder aangeduid als KRINKELS.

KRINKELS verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

HIER VIND JE EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

  1. Persoonsgegevens
  2. Geslacht
  3. Taal
  4. E-mailadres

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

  1. Verzenden van onze nieuwsbrief
  2. Je te informeren onze diensten en producten
  3. Je te informeren over onze vacatures
  4. Je uit te nodigen voor beurzen of events

BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

KRINKELS bewaart je persoonsgegevens zolang je geabonneerd bent op de nieuwsbrief.

KRINKELS neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. KRINKELS verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

KRINKELS gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Krinkels blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

INDIVIDUELE RECHTEN VOLGENS DE GDPR-REGLEMENTERING

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@krinkels.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. KRINKELS wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Gegevens Bescherming Autoriteit. Dat kan via de volgende link: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

UITOEFENING VAN DE INDIVIDUELE RECHTEN

KRINKELS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@krinkels.be.

© 2024 - Green at the Office | All rights reserved | Privacy verklaring | A brand of Krinkels Greencare